top of page

Meervoudige Merkaba Healing (MMH)

"Bewustzijn (licht) kan dieper indalen in de vorm (materie) en kan tot een scheppende kracht worden, want dit is de essentie van licht” (Sonja Dirickx)

Wat is Merkaba?

Het woord mer-ka-ba komt van oorsprong uit Egypte en betekent: licht-geest-lichaam. Het is kortweg gezegd "ons lichtlichaam". Ons lichtlichaam is een energieveld van bewustzijn en bevat alle herinneringen en opgedan ervaringen over tijd en ruimte heen. Door je bewustzijn te verruimen, je los te maken van oude beperkingen kan je terug de vreugde en bezieling van je eigen meesterschap ervaren. 

Meervoudig duidt op: Het zich afstemmen op verschillende lagen en werken vanuit éénheid.

Wat is Meervoudige Merkaba Healing (MMH)?

De MMH maakt gebruik van zeer krachtige energieën uit de niveau's van creatie. Dit type heling blijkt krachtiger te werken dan tot nu toe gebruikte helingsvormen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de heler, door het gebruik van dagelijkse meervoudige merkaba technieken met een verruimd bewustzijn van zichzelf werkt. Daardoor kan de heler grote hoeveelheden hogere genezende energieën tijdens de heling laten doorstromen naar de cliënt.

Tijdens de heling is een open houding van de ontvanger een grote meerwaarde voor de gegeven helingsenergie. Hoe meer de relatie tussen de klacht/ongemak en de diepere betekenis ervan kan worden gezien en toegelaten, hoe effectiever het resultaat van de heling zal zijn, hoe dieper je geheeld wordt.

MMH is toegankelijk voor iedereen, het ondersteunt je in waar je op dat moment in je leven staat. 

bottom of page