top of page

Emotionele Cel Healing (ECH)

"Every cell in my body vibrates with energy & health.

Loving myself heals my life"

Visie

Het fysieke lichaam is een verdichte vorm van je bewustzijnsinhouden. Elke lichaamscel heeft een opslag van bewustzijn, dit bewustzijn is een verzameling van alle opgedane ervaringen in deze en vorige incarnaties, op mentaal - emotioneel en fysiek niveau. Lichaamscellen kunnen laten weten wat er met ze aan de hand is en wat ze nodig hebben om de "belemmerende" energie om te zetten in levens gevende energie. Altijd en overal kan je je afstemmen op je lichaamscellen om inzicht te krijgen wat bepaalde ervaringen met je hebben gedaan en welke lading ze hebben achtergelaten in de cellen. Ze geven tevens informatie hoe ze terug kunnen ontdaan worden van deze lading.

Voor wie

Allen die hun bewustzijn willen verruimen en vrij maken van overtollige ballast.

Zij die willen beschikken over hun volledig potentieel.

Herken je het volgende:

 • Je krijgt geen vat op jezelf/ je leven
 • Je "belemmert" voelen
 • Je "voelen" lijkt geblokkeerd
 • Teveel in de "mind"
 • Je zit in vicieuze cirkel
 • Bepaalde lichaamsdelen vragen om aandacht (knie, nek, hoofd, schouders, migraine, vermoeidheid,...)
 • Je hebt meer in je "mars" dan wat je ermee doet 

Waarom ECH

 • Men hoeft niet meer door pijnlijke ervaringen heen te gaan
 • Geen eindeloze therapietrajecten
 • Diep contact met je lichaamsbewustzijn zonder afleiding van emotionele of mentale zijpaden
 • Meer aanwezig zijn en acceptatie van eigen fysieke lichaam
 • Activeren van eigen wijsheid en weten
 • Het meer bewust worden van jezelf als holistisch wezen: Mens is een geheel van een emotioneel, mentaal, spiritueel en fysiek bewustzijn

Voel je je aangesproken om aan de slag te gaan met deze krachtige energetische werkvorm? Graag stap ik met jou een eindje mee in jouw zoektocht.

bottom of page